Edward Fedko: Lubuskie Trójmiasto ma pomysły i energię [ROZMOWA]

– Musimy tworzyć dobre warunki do inwestowania, równomiernego i dynamicznego rozwoju. Zakładamy, że w obecnej perspektywie finansowej Unii sfinansujemy uzbrojenie kolejnych terenów dla firm – mówi Edward Fedko, prezes Lubuskiego Trójmiasta

Rafał Krzymiński: Lubuskie Trójmiasto po reaktywacji okrzepło już w nowej formule?

Edward Fedko: Zdecydowanie tak. Ideą rozszerzenia LT było dobre przygotowanie do wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Współpracujące ze sobą samorządy planują pozyskać pieniądze na realizację tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To wymaga opracowania wielu dokumentów strategicznych, które muszą być spójne nie tylko ze strategiami Unii Europejskiej na nową perspektywę, z ustawą wdrożeniową (o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności), Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego do 2030 r. i Strategią ZIT. Podstawowym dokumentem upoważniającym do aplikacji o środki unijne jest jednak Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. Chcemy być gotowi do końca sierpnia 2023. Dokument musi jeszcze zaaprobować walne zgromadzenie członków LT. Pamiętajmy, że przygotowany przez nas projekt strategii będzie zatwierdzany przez instytucję zarządzającą – tę rolę pełni zarząd województwa.

Punktem wyjścia do strategii rozwoju ponadlokalnego była diagnoza strategiczna. Wierzę w to, że zmieścimy się w ustawowych terminach i skutecznie powalczymy o pieniądze unijne dla LT.

Obecnie najwięcej mówi się o Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta?

To jeden z ważniejszych projektów, który znalazł się w liście intencyjnym z lipca 2020 r. poszerzającym LT. A przypomnę, że obecnie tworzy go osiem samorządów: Zielona Góra (miejsce siedziby LT), Nowa Sól, Sulechów, Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański i Otyń, gminy Świdnica i Zabór oraz powiat nowosolski. Historycznie Lubuskie Trójmiasto w 2006 r. powołały samorządy Zielonej Góry, Nowej Soli i Sulechowa.

Najpierw planowaliśmy połączyć koleją Zieloną Górę, Sulechów i Nową Sól. Pociągi miały jeździć w możliwie krótkich odstępach czasu. W miarę jedzenia apetyt jednak rośnie. W związku z obecnością w naszym gronie Świdnicy i Nowogrodu Bobrzańskiego pojawił się pomysł rozszerzenia SKALT o odcinek Zielona Góra – Nowogród Bobrzański. Pracujemy nad opracowaniem opisu zamówienia publicznego dla wykonania koncepcji tego odcinka, bo dla odcinka Sulechów – Zielona Góra – Nowa Sól opracowania już trwają. Wsłuchując się w głosy mieszkańców zauważyliśmy też, że dobrze byłoby wydłużyć trasę pociągu od Sulechowa do portu lotniczego Zielona Góra-Babimost. Oczywiście ta trasa nie mieści się w ramach Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wystąpiliśmy z propozycją do zarządu województwa, by wyraził opinię, czy jest zainteresowany włączyć się do projektu rozszerzenia koncepcji SKALT i tym samym do partycypacji w kosztach inwestycji. Tym bardziej że zadanie może być współfinansowane z funduszy unijnych. Z odpowiedzi z urzędu marszałkowskiego wynika, że samorząd województwa wyraża przychylność dla tego projektu. Dlatego w najbliższym czasie powinno odbyć się posiedzenie sejmikowej komisji gospodarki i infrastruktury, która przeanalizuje naszą propozycję.

Mamy świadomość, że to niełatwe zadanie, bo wymaga powstania nowego odcinka linii kolejowej. Prowadzimy już konsultacje społeczne w tej sprawie. Decyzje muszą być oparte o badania i ważny dokument – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Lubuskiego Trójmiasta. Chcemy w optymalnym czasie przemieścić mieszkańców do określonego celu poprzez różne środki transportu: kolej, autobus, samochód, rower i ruch pieszy. Plan podpowie nam, co należy zrobić, by osiągnąć ten cel.

Co zyskają na szybkiej kolei nowosolanie?

Będą mogli przemieszczać się szybko do Zielonej Góry i Sulechowa. Zielona Góra to ośrodek uniwersytecki, nowosolska młodzież chętnie tu studiuje. W planach jest przystanek kolejowy w sąsiedztwie uczelni. Nowa Sól szybko się rozwija, także w zakresie służby zdrowia, ale część specjalizacji lekarskich jest dostępnych tylko w Zielonej Górze. Pacjenci zyskają możliwość wygodnego transportu kolejowego. Takie przykłady można mnożyć.

Zielonogórzanie też korzystają z bogatej oferty nowosolskiej, np. z Parku Krasnala. Chcemy też poprawić jakość szkolnictwa ponadpodstawowego, żeby nie było bezwzględnej konkurencji między miastami w pozyskiwaniu uczniów. I jeśli np. w nowosolskim „Elektryku” jest kierunek mechatronika, to dlaczego zielonogórska młodzież ma z niej nie odnieść korzyści? Dobry transport wszystko ułatwia.

Lubuskie Trójmiasto to nie tylko kolej. Co jeszcze planujecie?

Musimy tworzyć dobre warunki do inwestowania, równomiernego i dynamicznego rozwoju. Zakładamy, że w obecnej perspektywie finansowej UE sfinansujemy uzbrojenie kolejnych terenów dla firm. Zainteresowane są tym nie tylko Zielona Góra, Nowa Sól i Sulechów, ale również mniejsze ośrodki: Świdnica, Nowogród Bobrzański i Czerwieńsk. W Sulechowie są już zresztą przygotowane potężne tereny dla firm. Cały obszar musi być przyjazny pod względem kształcenia młodzieży i studentów oraz ochrony zdrowia. Z badań wynika, że seniorzy oczekują stworzenia przyjaznej infrastruktury dla osób dojrzałych. Z kolei studenci apelują, by stworzyć miejsca, gdzie będą mogli atrakcyjnie spędzać czas wolny od nauki i pracy.

Dużą wagę przywiązujecie do stworzenia spójnej sieci ścieżek rowerowych? Zdaje się, że jazda na dwóch kółkach nie jest panu obca?

– Sporo jeżdżę na rowerze i pływam. Trzeba dbać o kondycję fizyczną. I faktycznie nie chodzi nam o to, by budować trasy rowerowe wokół komina, a o spójną sieć ścieżek rowerowych. Wiele emocji wywołała propozycja budowy ścieżki rowerowej z Regionalnego Programu Operacyjnego na odcinku Zielona Góra – Zatonie – Otyń. Ta koncepcja nie znalazła wsparcia przez samorząd województwa. Dlatego po wielu perturbacjach udało się doprowadzić do tej inwestycji ze środków Polskiego Ładu. W drugiej połowie roku powinniśmy bez problemów przejechać trasę z Zielonej Góry do Nowej Soli.

Wspieraliśmy też zabiegi gminy Sulechów o powstanie ścieżki Sulechów – Klępsk i włączenie jej do rozbudowanej sieci ścieżek babimojskich. Ten wniosek również nie uzyskał poparcia ze strony zarządu województwa, ale inwestycja jest realizowana z rządowego Polskiego Ładu – będzie gotowa pod koniec roku.

Jeśli dodamy do tego nowosolski odcinek ścieżki „Kolej na rower”, biegnącej po trasie nieczynnej linii kolejowej 371 relacji Żagań – Wolsztyn, to możemy się szczycić pięknym ciągiem rowerowym z Nowej Soli przez Otyń, Zieloną Górę, Sulechów, Babimost, Zbąszynek, Zbąszyń i Wolsztyn.

Jak to mówią, rzeczy niemożliwe robimy natychmiast, a na cuda trzeba troszkę poczekać. Nie da się takiego odcinka przejechać w jednym dniu, w każdym razie nie w obie strony. I tu pojawia się szansa dla działalności agroturystycznej, gastronomii. Rozwój atrakcyjnej infrastruktury przyjaznej turystyce to też nowe miejsca pracy.

Samorządy żyją nie tylko wielkimi inwestycjami?

Potrzebna jest rozrywka na poziomie. W lutym udało nam się wspólnie z niemieckim partnerem zorganizować regionalną spartakiadę pływacką. Rozbudowa infrastruktury turystycznej z pewnością zwiększy zainteresowanie wydarzeniami kulturalnymi. Nie mogę nie wspomnieć, że w Otyniu powstało nowe Gminne Centrum Kultury. To zasługa dużej operatywności burmistrz Barbary Wróblewskiej. Przy tym centrum pojawi się bachusik Cyklistus. W ten sposób chcemy jeszcze bardziej zintegrować samorządy LT i pokazać, że bachusiki nie muszą kojarzyć się tylko z Zieloną Górą.

Przed wojną w gminie Otyń prężnie działała fabryka rowerów, dziś organizowane są tam rajdy rowerowe. Do Zielonej Góry też zawita kolejny bachusik – Trójmiastus.

Zaangażowaliście się też w budowę mieszkań.

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto było inicjatorem założenia spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Przystąpiło do niego sześć samorządów. Sulechów w tej sprawie działa samodzielnie. Doprowadziliśmy do podpisania aktu notarialnego i powołania organów spółki. Trwają przygotowania terenu pod budowę. Docelowo powstanie około 800 mieszkań.

To dla potencjalnego dzierżawcy lokalu bardzo ciekawa formuła, bo to będą mieszkania komunalne i najemca nie poniesie kosztów budowy. To wzięły na siebie zainteresowane samorządy. Każda gmina, która przystąpiła do spółki, dostała grant – 3 mln zł. Mogą być wykorzystane m.in. na uzbrojenie terenu. Zielona Góra i Czerwieńsk jeszcze w tym roku powinny przystąpić do realizacji inwestycji. Nowa Sól ma plany na 2024 r.

Lubuskie Trójmiasto jeszcze się poszerzy?

W ramach badania dotyczącego obszaru funkcjonalnego wskaźniki przewidziane dla takiego obszaru spełniają gminy Kożuchów i wiejska Nowa Sól. I jeśli kiedyś dojdą do wniosku, że warto wstąpić do Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego, a potem do LT – przywitamy ich z radością. Powiat zielonogórski z kolei jest obserwatorem w naszym stowarzyszeniu. LT ma pomysły i energię.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content