Prezydent Milewski z absolutorium

– Będziemy nadal kontynuować tylko i wyłącznie samorządowy kurs, bo jeśli jest samorządowy, to jest w interesie naszych mieszkańców. Wszystkich mieszkańców, nie tylko jednych lub drugich – mówił na sesji prezydent Nowej Soli Jacek Milewski

Za nami wyjątkowo uroczysta sesja absolutoryjna – mówi się, że najważniejsza w roku. Odbyła się w piątek.

– Po pandemii wybuchła wojna w Ukrainie i cały czas trwa okres wielkiej nieprzewidywalności – mówił prezydent Nowej Soli Jacek Milewski. – To był kolejny rok systematycznego wprowadzania elementów społecznych w naszym samorządzie, ale też konsekwentnego budowania Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego wspólnie z Zieloną Górą i partnerami w ramach Lubuskiego Trójmiasta.

Prezydent podkreślał, że dla niego i jego ekipy nadal ważna jest szeroko rozumiana gospodarka. – Inwestycje zewnętrzne, które się pojawiają, jak i miejskie inwestycje, bo w tych trudnych czasach one są po prostu bardzo ważne – zwracał uwagę. – Sfera publiczna szczególnie w takich czasach ma swoje obowiązki i inwestowanie we współdziałaniu na różnych szczeblach jest jednym z głównych.

W ciągu ostatniego roku zakończyła się rozbudowa firm Model, Alumetal, Electropoli i Nowavent w północnej strefie gospodarczej i Lantmännena w południowej. Rozpoczęła się też rozbudowa fabryki SanoRice – jest już praktycznie w przededniu otwarcia.

Miasto przygotowało i przeprowadziło proces sprzedaży gruntów w południowej strefie. – W zasadzie sto procent najistotniejszych gruntów zostało sprzedanych – opowiadał prezydent Milewski. – Trwają przygotowania dokumentacyjne do zagospodarowania tych terenów. Dla wyobrażenia: jeśli to się w ciągu, mam nadzieję, czterech lat zmaterializuje, to w strefie południowej będzie dodatkowych ok. 200-250 tys. m kw. pod dachem.

Prezydent przypomniał, że w ub. roku rozpoczęła się budowa trzeciego etapu drogi na południe, która już jest otwarta. Trwała też rewitalizacja terenów pofabrycznych dawnej fabryki nici Odra – również jest skończona, a niedawno mieszkańcy mogli po raz pierwszy zobaczyć, co kryje wybudowana na nowo Wieża Ciśnień Społecznych i Gospodarczych. – Dobra wiadomość jest taka, że dostaliśmy pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przypomniał Milewski. Dlatego lada moment ruszą prace nad rewitalizacją kolejnych ulic na starej „Odrze”.

Działka społeczna

Jeśli chodzi o nią, w pełni zostało uruchomione Centrum Aktywności Społecznej. W jego ramach działają Dzienny Dom Senior+, Środowiskowy Dom Samopomocy i organizacje pozarządowe.

Prezydent dziękował za działanie na tym polu swoim współpracownikom, ale i społecznikom z Nowej Soli. – Ta współpraca z każdym dniem, tygodniem pogłębia się – mówił.

Miasto kontynuowało i robi to nadal różne programy społeczne w ramach „Nowej Soli na społecznej fali”, m.in. chodzi o Nowosolską Kartę Seniora, profilaktykę zdrowotną, Nowosolskie Kryształy Wolontariatu, organizowanie konferencji, warsztatów czy cyklu miejskich spacerów dla nowosolanek i nowosolan.

– Staramy się pozyskiwać na sferę społeczną pieniądze, w ub. roku ok. 1,6 mln zł z różnych źródeł – zaznaczył Milewski. Ta kasa idzie także na projekty w oświacie.

193 uczniów z Ukrainy

Prezydent przypomniał, że Polska, również Nowa Sól, przyjęła mnóstwo uchodźców, którzy uciekli przed wojną w Ukrainie. – To było dla nas wszystkich duże wyzwanie – zaznaczał. – Coś, z czym do tej pory się nie spotkaliśmy. Wypłaciliśmy prawie 4 mln zł świadczeń w sferze zakwaterowania czy wyżywienia uchodźców. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej był głównym miejscem, przez które ta pomoc była realizowana. W części pomagał także Wydział Finansowy urzędu.

– W dużej mierze uchodźcy to matki z dziećmi, więc przygotowaliśmy dla najmłodszych miejsca w szkołach. Mieliśmy 193 uczniów z Ukrainy, w przedszkolach 62 dzieci. To wymagało wielkiej pracy wewnątrz placówek – zwracał uwagę prezydent Milewski.

Dodał w tym kontekście, że przy ul. Bohaterów Getta był też magazyn z darami dla uchodźców. – Wielkie ukłony dla mieszkańców Nowej Soli, bo wspólnie się w to zaangażowaliśmy i myślę, że zdaliśmy egzamin w tym niełatwym momencie – ocenił Milewski.

Wskaźniki

Wracając do inwestycji, prezydent wspomniał, że miasto pozyskało kasę na przebudowę ulic Bankowej i Zamenhofa (inwestycja zrealizowana) czy 12 ulic w dzielnicy Pleszówek (ta jeszcze potrwa).

To był kolejny ponad 200-milionowy budżet w Nowej Soli. Bez zaciągania kredytów. – Obniżyliśmy na koniec ub. roku zadłużenie miasta do poziomu 57 mln, co przy starym wskaźniku, który mówi o 60 proc. maksymalnego zadłużenia w stosunku do dochodów, daje nasz wskaźnik na poziomie 25 proc. – wymieniał liczby prezydent.

– Będziemy nadal kontynuować tylko i wyłącznie samorządowy kurs, bo jeśli jest samorządowy, to jest w interesie naszych mieszkańców. Wszystkich mieszkańców, nie tylko jednych lub drugich – spuentował swoje wystąpienie na sesji prezydent Milewski.

A później były głosowania. 16 radnych – wszyscy, którzy przyszli na sesję – zagłosowało za udzieleniem prezydentowi wotum zaufania i absolutorium. Zatwierdzili też sprawozdanie finansowe miasta i z wykonania budżetu 2022.

***

Najważniejsze liczby z wykonania budżetu 2022 r.:

– w planach i w wykonaniu po stronie dochodów budżet przekroczył kwotę 200 mln zł,

– w planie budżetu na 31 grudnia 2022 zaplanowano dochody gminy w kwocie 240.177.531 zł, wydatki w kwocie 252.499.968 zł, środki na zadania inwestycyjne w kwocie 51.683.163 zł i deficyt budżetu – 12.322.437 zł,
– dochody budżetu gminy Nowa Sól-Miasto zostały wykonane w kwocie 227.731.820, co stanowi 94,82 proc. zaplanowanych dochodów,

– „Na szczególną uwagę – czytamy na stronie urzędu miasta – ze względu na bezpośredni wpływ na ich realizację miejskich służb zasługuje wykonanie w tym bardzo trudnym okresie dochodów własnych w kwocie 78.132.924 zł (96,27 proc. planu), w tym wpływy z podatków i opłat lokalnych wykonano w kwocie 40.514.251 zł (93,06 proc. planu) i wpływy z majątku gminy w kwocie 19.350.625 zł (91,67 proc. planu). Udziały w podatku PIT wykonano w kwocie 35.607.575 zł (100 proc. planu), a udziały w CIT w kwocie 1.901.735 zł (99,32 proc. planu)”,
– wydatki budżetu gminy zostały wykonane w kwocie 226.715.921 zł, co stanowi 89,79 proc. planu rocznego,

– wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie na rok 2022 zostały wykonane w kwocie 43.616.069 zł, tj. 84,39 proc. planu rocznego,

– planowany deficyt budżetu w wysokości 12.322.437 zł został ostatecznie zamieniony na wynik dodatni w wysokości 1.015.898 zł,

– została wypracowana nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w kwocie 3.142.536 zł.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mateusz Pojnar

Aktualności, sport

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content