Niedługo ruszą zapisy do nowosolskich szkół i przedszkoli

Od 11 marca możecie zapisywać swoje dziecko do nowosolskich publicznych szkół i przedszkoli. Jednym słowem rusza rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Urząd miejski informuje, że o miejsce w przedszkolu mogą starać się rodzice dzieci w wieku od 3 do 6 lat, urodzonych w latach 2018-2021 i zamieszkałych na terenie miasta Nowa Sól. Wszystkie informacje dotyczące kryteriów przyjęcia dziecka do publicznych przedszkoli oraz oświadczenia potrzebne przy weryfikacji wniosku złożonego przez rodzica znajdują się w każdym przedszkolu oraz na stronie internetowej www.nowasol.pl.

Co ważne, wniosek wraz z załącznikami o przyjęcie dziecka do przedszkola rodzic składa tylko w przedszkolu pierwszego wyboru, z jednoczesnym wskazaniem przedszkoli drugiego i trzeciego wyboru.

Zapisy do przedszkoli potrwają od 11 do 22 marca. 3 kwietnia w przedszkolach zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do wybranego przedszkola. Od 3 do 12 kwietnia rodzice dzieci zakwalifikowanych składają pisemne oświadczenie przyjęcia dziecka do przedszkola. Niezłożenie oświadczenia w tym terminie skutkuje skreśleniem kandydata z listy dzieci zakwalifikowanych.

Pozostałe terminy podane są na stronie internetowej urzędu miejskiego.

Są miejsca dla dzieci spoza Nowej Soli!

Po przyjęciu dzieci z Nowej Soli w postepowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym będą rozpatrzone wnioski rodziców spoza miasta. – Ze swojego doświadczenia wiem, że od kilku lat takie miejsca są i możemy przyjąć dzieci z pobliskich miejscowości – zapewnia Irena Sienkiewicz, naczelniczka wydziału oświaty. I uzupełnia: – Chciałabym podkreślić, że zgodnie z prawem oświatowym prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, co w praktyce oznacza, że gmina, w której dziecko mieszka, ponosi koszty utrzymania dziecka w przedszkolu niezależnie od tego, gdzie rodzic zapisał dziecko, czy będzie to w tej, czy innej gminie. To rodzic podejmuje decyzję, gdzie chce oddać swoją pociechę do przedszkola. Często kieruje się miejscem pracy, zamieszkaniem dziadków czy położeniem przedszkola względem miejsca zamieszkania i nie może z tego tytułu ponosić dodatkowych kosztów. Obecnie mamy około 60 dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli w Nowej Soli, które mieszkają w pobliskich miejscowościach.

Rekrutacja do podstawówek

Przez cały luty odbywa się też nabór do szkół podstawowych, zapisywane są dzieci według tzw. obwodów, czyli zgodnie z miejscem zamieszkania. Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu planowana jest od 4 do 15 marca. 2 kwietnia w szkołach pojawią się listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do wybranej szkoły. Do 12 kwietnia rodzice dzieci zakwalifikowanych mają czas na pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły. Niezłożenie oświadczenia w tym terminie skutkować będzie skreśleniem kandydata z listy dzieci zakwalifikowanych. Pozostałe terminy podane są na stronie internetowej urzędu miejskiego.

– Trzeba jednak podkreślić, że podczas rekrutacji bardzo mocno współpracujemy z dyrektorami szkół. Po zapisaniu dzieci do szkół obwodowych w ramach wolnych miejsc szkoły przyjmują dzieci spoza obwodu. Zdarza się tak, choć bardzo rzadko, że pojedyncze dzieci nie zostaną przyjęte do szkoły zgodnie z prośbą rodzica. Staramy się wtedy zaproponować rodzicom inną szkołę podstawową na terenie Nowej Soli – podkreśla naczelnik Sienkiewicz.

I dodaje na koniec: – Nowosolskie szkoły i przedszkola mają bogatą ofertę edukacyjną i dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną. Zatrudniają wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i spełniają wymogi względem zatrudnienia specjalistów, m.in. logopedów, pedagogów i psychologów.

Rafał Krzymiński

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content