Projekt z myślą o bezpieczeństwie

Przypomnijmy, że o pieniądze z budżetu obywatelskiego walczą w tym roku cztery projekty: „Budowa siłowni pod chmurką wraz z infrastrukturą dodatkową” w Książu Śląskim, „Adaptacja byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Cisowie”i „Budowa dwóch siłowni zewnętrznych na terenach sportowo – rekreacyjnych w Kożuchowie”. Ostatnim projektem jest „Bezpieczna Gmina Kożuchów” – projekt strażaków z gminy, dotyczący zakupu defibrylatorów AED,,. Mowa o 7-8 sztukach urządzenia. Z pewnością wyposażone zostaną wszystkie OSP w gminie i prawdopodobnie jeden przekazany zostanie do Kożuchowa, jednak będzie to zależało od oszczędności poprzetargowych. Jest to projekt zgłoszony przez Zarząd Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kożuchowie.

– Powiat nowosolski ogólnie to czarny punkt na mapie Defibrylatorów AED. Wraz z Zarządem Gminnym OSP Wyszliśmy z założenia, że złożymy projekt na zakup AED do jednostek OSP i do samego Kożuchowa. Przyznam, że u mnie jest jedyny AED w powiecie. Nasz projekt stworzony jest z myślą o bezpieczeństwie wszystkich mieszkańców, z korzyścią dla miast i dla wiosek – zdradza Adrian Michalak, członek Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kożuchowie.

Dodaje, że dzięki projektowi zostaną zakupionenie tylko defibrylatory, ale dwa zestawy do ćwiczeń i symulacji zdarzeń. Mają one nie tylko służyć strażakom, ale inicjatywa ma być szersza – do szkoleń samych mieszkańców. – Ostatnie sytuacje pokazują, że ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy osobą potrzebującym. Dzięki ćwiczeniom chcemy pokazać im, że warto pomagać i nie jest to nic trudnego. Także odwiedzimy szkoły, aby Ci najmłodsi mieli dobrą wiedzę na temat pierwszej pomocy przedmedycznej – podkreśla A. Michalak. W ostatnim czasie strażacy w całej gminie odwiedzają mieszkańców w ich domostwach i rozmawiają na temat bezpieczeństwa a także zbierają głosy na projekt zakupu defibrylatorów AED.

Jeśli chodzi o zasady, to formularz karty do głosowania można pobrać ze strony internetowej kozuchow.pl, w sekretariacie Urzędu Miejskiego oraz  sołtysów Gminy Kożuchów. Głosowanie polega na wypełnieniu wymaganych rubryk w karcie do głosowania, wrzuceniu do urny najdującej się w sekretariacie Urzędu Miejskiego lub zeskanowanie i przesłanie pocztą elektroniczną na adres: KBO@kozuchow.pl, wysłanie pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Kożuchowie, ul. Rynek 1a, 67-120 Kożuchów, z dopiskiem na kopercie „Kożuchowski Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”, za datę oddania głosu uważa się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. W przypadku gdy głosującym jest osoba małoletnia do karty do głosowania należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. Każdy może oddać głos na jedno zadanie. W przypadku, gdy głosujący wziął udział w głosowaniu kilkakrotnie, wszystkie oddane przez niego głosy są nieważne.

Głosowanie trwa tylko do najbliższego piątku.

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content