Nowe przepisy dla zmotoryzowanych

Bardzo ważna wiadomość dla kierowców – od 1 stycznia zmieniają się przepisy w zakresie obowiązku zgłoszenia nabycia, zbycia i rejestracji pojazdów. Warto się z nimi zapoznać, żeby nie dać się zaskoczyć. W 2024 roku starostwo powiatowe w Nowej Soli wprowadzi możliwość umówienia się na rejestrację auta przez internet

Od stycznia zostanie zniesiony obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu. Zastąpi go obowiązek przerejestrowania pojazdu. Mając na względzie dotkliwość wprowadzanych przez ustawodawcę przepisów, powiat nowosolski informuje zmotoryzowanych o zmianach z wyprzedzeniem. Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

*nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

*dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,

*sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Uwaga, jeśli ktoś nabył pojazd na terytorium RP w drodze spadku, termin 30 dni biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, obowiązany jest do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.

Co ważne, powyższego przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy właścicielem nowego pojazdu (pojazd fabrycznie nowy, nigdy niezarejestrowany) jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium RP działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami lub produkcji pojazdów. Powyższego przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy przed upływem wyżej określonych terminów, właścicielowi pojazdu nabytego i zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wydane przez uprawnioną stację demontażu pojazdów:

* zaświadczenie o demontażu pojazdu,

* zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu.

Należy zapamiętać, że nadal będzie istniał obowiązek zgłoszenia przez właściciela zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP w terminie 30 dni.

O czym należy jeszcze pamiętać?

Zawiadomienie o zbyciu trzeba zgłosić u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę w przypadku firmy) lub czasowego zamieszkania. Z kolei jeżeli właścicielem pojazdu jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – zawiadomienie o zbyciu zgłasza się u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu. W przypadku współwłasności pojazdu dla skuteczności zawiadomienia o zbyciu pojazdu wystarczającym jest zawiadomienie przez jednego ze współwłaścicieli  pojazdu.

Nowe przepisy dotyczące kar

Od 1 stycznia zmieniają się również przepisy dotyczące kar administracyjnych:

*Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie, o którym mowa w art. 73aa ust. 1 (termin 30 dni), nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

*Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie, o którym mowa w art. 73aa ust. 3 (termin 90 dni – dotyczy przedsiębiorców prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami), nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.

*Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu pomimo wezwania nie uzupełnia braków złożonego wniosku w wyznaczonym terminie, podlega karze pieniężnej, o której mowa odpowiednio w ust. 1 albo 2.

*Kary pieniężnej, o której mowa w ust. 3, nie nakłada się, jeżeli termin na uzupełnienie braków złożonego wniosku o rejestrację pojazdu upływa odpowiednio przed upływem terminu, o którym mowa w art. 73aa ust. 1 albo 3.

Przepisy przewidują również podwyższenie kar w określonych przypadkach. I tak w przypadku nabycia pojazdu i niezłożenia wniosku o rejestrację w terminie 180 dni od dnia nabycia, kwota wzrasta z 500 zł do 1000 zł, w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego na terytorium RP działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami kwota wzrasta z 1000 zł do 2000 zł.

Co istotne, ustawodawca utrzymał również kary administracyjne nakładane za brak zgłoszenia zbycia pojazdu. Właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP, który wbrew przepisom nie zawiadamia starosty o zbyciu pojazdu w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł. Dodajmy, że kary pieniężne współwłaściciele pojazdu ponoszą solidarnie.

Starostwo wyśle esemesa do mieszkańca

Starostwo powiatowe w Nowej Soli od 1 stycznia 2024 r. wprowadzi możliwość ustalenia terminu wizyty na rejestrację pojazdów poprzez stronę internetową. – Będzie to dodatkowa możliwość, poza już dostępnym umawianiem osobistym, telefonicznym oraz mailowym. Szczegóły podamy w oddzielnej informacji – zapowiada Anna Chyła, rzecznik prasowa powiatu nowosolskiego. I uzupełnia: – Od 1 stycznia zamierzamy również wprowadzić usługę informowania naszych klientów o możliwości odbioru prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego poprzez wysłanie krótkiego esemesa.

Rafał Krzymiński

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content