Zwiększone dodatki dla nauczycieli powiatowych szkół

Radni przegłosowali tę zmianę na piątkowej (27 października) sesji powiatu nowosolskiego. – Dyrektorzy mają trudności z zapewnieniem odpowiedniej liczby nauczycieli – przyznaje Bogumiła Sadowa, szefowa Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w starostwie

Zanim radni przeszli do podwyżek dla nauczycieli, były inne punkty obrad. Przemysław Ficner z PiS na początku sesji złożył wniosek o zdjęcie jednego z nich – głosowania ws. uchwały dotyczącej wyboru nowego członka zarządu powiatu nowosolskiego.

Ponownie miała być głosowana kandydatura radnego Marcina Kuli z Siedliska. Dotychczas był odrzucany głosami nowej większości, którą utworzyli w radzie powiatu członkowie partii z PiS, PO i PSL. Egzotyczna większość nie argumentowała do tej pory, dlaczego Kulę skreśla.

– Poza faktem, że państwo głosujecie negatywnie, nie usłyszałam żadnych argumentów, które w jakiś sposób dyskredytują kandydata – zwracała uwagę na poprzedniej sesji starosta Iwona Brzozowska.

Tym razem też nie usłyszała, bo wniosek Ficnera przeszedł.

Tomograf spadł nam z nieba”

Później radni rozmawiali o szpitalu i sprzęcie, który do niego trafi. Pisaliśmy o tym w „Tygodniku Krąg”. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przekaże mu tomograf. Dzięki nowemu urządzeniu zmniejszy się czas oczekiwania pacjentów na badanie.

Placówka otrzymała też dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł na zakup aparatu USG z głowicą do badania przezprzełykowego na potrzeby oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.

– W naszym szpitalu pacjenci czują się dobrze zaopiekowani, zdiagnozowani i leczeni – mówił Łukasz Kempa, radny PiS, lekarz. Cieszy się z nowego sprzętu: – Na dyżurach staramy się diagnozować stany nagłe, które wymagają dużej ilości sprzętu i zaangażowania. Stres jest duży, bo i stawka największa.

O dotacji na funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego opowiedziała na sesji Bożena Osińska, dyrektorka nowosolskiego szpitala. – A jeśli chodzi o tomograf, to spadł nam z nieba – mówiła. – Jest bardzo potrzebny. Nie tylko w odciążeniu obecnego urządzenia, bo wielospecjalistyczne jednostki dysponują dwoma-trzema podobnymi. Takie są potrzeby. Bez tomografu nie wykonuje się większości działań specjalistyczno-leczniczych.

– Według mojej wiedzy urządzenie kosztuje ponad 2 mln zł – ujawniła Osińska.

Stawki

Bogumiła Sadowa, naczelniczka Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w starostwie powiatowym, przedstawiła projekt uchwały ws. wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków i nagród nauczycielom – za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego itd. – To wykonanie upoważnienia zawartego w karcie nauczyciela – tłumaczyła. I przyznała: – Liczba chętnych do pracy w oświacie maleje. Dyrektorzy mają trudności z zapewnieniem odpowiedniej liczby nauczycieli. Z przeprowadzonych analiz wynika, że kadra pedagogiczna jest kadrą 50+.

Na czym polegają zmiany? Dodatek motywacyjny – wyliczała Sadowa – ma wynosić nie 100, a 200 zł. Funkcyjny (dla dyrektora) został podniesiony z 3000 do 3900 zł (to maksymalna kwota). Dla wicedyrektora – z 1500 do 1950 zł, kierownika – z 1000 do 1300. Dodatki trudnościowe i stażowe zostały powiększone o 3 zł za każdą godzinę.

– Dyrektorom jednostek oświatowych bardzo zależy, by ta uchwała została podjęta – przyznał Andrzej Ziarek (PSL), szef rady powiatu.

I uchwała została przegłosowana.

Z członkostwa w komisji rewizyjnej powiatu zrezygnował Marcin Kula. Radny Grzegorz Zwarycz (PSL) prosił go o doprecyzowanie uzasadnienia rezygnacji. Sam Zwarycz przez kilka sesji nie zdecydował się rzeczowo uzasadnić, dlaczego głosuje przeciwko Kuli w kontekście jego dołączenia do zarządu powiatu.

– Wydaje mi się, że moje uzasadnienie jest czytelne: moja rezygnacja jest manifestem przeciwko partyjniactwu – odpowiedział Kula.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mateusz Pojnar

Aktualności, sport

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content