Panie i panowie, wojsko wzywa. Niedługo kwalifikacja w „Nitkach”

Młodzi, uwaga. Od 29 lutego do 26 marca na terenie powiatu nowosolskiego w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 „Nitki” odbędzie się kwalifikacja wojskowa

W trakcie kwalifikacji wojskowej ustala się aktualną zdolność do służby wojskowej. W tym celu w każdym powiecie powoływana jest powiatowa komisja lekarska, która orzeka o zdolności do służby wojskowej, wydając stosowne orzeczenie i przydzielając określoną kategorię zdolności do służby. Każdej osobie zgłaszającej się do kwalifikacji wojskowej zakładana jest ewidencja wojskowa i wydawane będzie zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji i o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

Kto podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej? To mężczyźni urodzeni w 2005 r. i w latach 2000 2004, jeśli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kto jeszcze?

*osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
*zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek w trybie art. 64 ust. 4 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
*kobiety urodzone w latach 1997-2005 mające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków,
*osoby, które ukończyły 18 lat i ochotniczo zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, jeżeli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji powinna zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub naukę.

Powiatowa komisja lekarska w Nowej Soli zbiera się: gmina Siedlisko – 29 lutego, gmina Kolsko – 1 marca, miasto Nowa Sól – 4 marca, miasto i gmina Otyń – 12 i 13 marca, miasto i gmina Kożuchów – 14 i 19 marca, gmina wiejska Nowa Sól – 19 i 20 marca, miasto i gmina Bytom Odrzański – 21 marca, miasto i gmina Nowe Miasteczko – 22 marca, kobiety – 25 marca, ekspertyzy (dzień dodatkowy) – 26 marca.

Osoby, które są w jednej z wyżej wymienionych grup, dostaną wezwanie od właściwego ze względu na miejsce zameldowania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Będą w nim m.in. dokładna data i miejsce kwalifikacji wojskowej.

Na zakończenie ważne zastrzeżenie – kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa! Osoby, które nie dostosują się do wezwania, mogą spodziewać się konsekwencji. Ustawa o obronie ojczyzny zakłada, że niezgłoszenie się bez uzasadnionej przyczyny może skutkować grzywną, a nawet przymusowym doprowadzeniem przez policję.

Rafał Krzymiński

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content