W muzeum podróż po pięknej epoce. Zapraszają na wystawę o renesansie

– Dziedzictwo renesansu nadal jest dostrzegalne w krajobrazie kulturowym regionu – mówią muzealnicy. I zapraszają na wystawę dotyczącą tej epoki w powiecie nowosolskim

To już druga – po ubiegłorocznej, która dotyczyła średniowiecza – ekspozycja prezentująca ślady epok historycznych w regionie. – Tym razem zabierzemy państwa w podróż po jednej z najpiękniejszych epok w dziejach – zapowiadają pracownicy Muzeum Miejskiego w Nowej Soli.

Przypominają, że „datowanie początków renesansu lub odrodzenia, czyli epoki w kulturze europejskiej, która nastała po średniowieczu, jest nadal przedmiotem dyskusji”. – Także koniec tej epoki nie został jeszcze do końca ustalony, bo w różnych częściach Europy idee renesansowe w sztuce i architekturze rozwijały się w różnych przedziałach czasowych – zwracają uwagę historycy. – Generalnie przyjmuje się, że ta epoka obejmuje okres od połowy XV do początków XVII stulecia. W historiografii ten okres nazywany jest także erą nowożytną. Pomimo stosunkowo niewielkiego przedziału czasowego, który zajmuje ta epoka w dziejach, wywarła wielki wpływ na historię nie tylko Europy – zbiegała się w czasie z wielkimi odkryciami geograficznymi i ekspansją kolonialną. Z epoką związane są nierozerwalnie prądy kulturowe humanizmu, reformacji i kontrreformacji, które wywarły ogromny wpływ na sytuację społeczną, polityczną i religijną w regionach świata zdominowanych przez Europejczyków.
Muzealnicy podkreślają, że renesansowe prądy umysłowe wpłynęły na wszystkie dziedziny życia ówczesnych mieszkańców regionu: – Dzisiaj świadectwem tych przemian, najłatwiej uchwytnym, pozostają ślady materialne w architekturze i sztuce. To dziedzictwo w kolejnych epokach uległo znacznym przemianom, jednak pomimo upływu czterech stuleci ślady renesansowych budowniczych dostrzegalne są nadal w krajobrazie kulturowym regionu.

– W czystej postaci – dodają historycy – można je dostrzec w pomnikach nagrobnych, nielicznych elementach wyposażania świątyń (dzwony, chrzcielnice, ołtarze), architekturze niektórych kościołów (np. w Miłakowie, Siedlisku, Broniszowie i Nowej Soli), budynków użyteczności publicznej (np. ratusz w Bytomiu Odrzańskim), kamienicach (w Kożuchowie), planach wiejskich rezydencji szlacheckich oraz ruinach zamków (np. w Borowie Polskim i w Siedlisku). Wszystkie są bardzo cenne. To świadkowie jednej z ważniejszych epok w dziejach zachodniej cywilizacji.

W muzeum słyszymy, że na wystawie podjęto próbę prezentacji zachowanych śladów epoki. Bogato ilustrowane plansze z opisami obiektów wzbogacono makietami rekonstrukcyjnymi obiektów rezydencjonalnych oraz oryginalnymi artefaktami z epoki. Część z nich wypożyczona została przez współorganizatora wystawy – Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy.

Unikatowym elementem ekspozycji będzie ekspozycja skarbu srebrnych monet z przełomu XVI i XVII w. odkrytego podczas prac archeologicznych w 2019 r. w Kożuchowie, a udostępnionego przez Fundację Archeologiczną z Zielonej Góry. Po raz pierwszy zaprezentowana zostanie także publicznie, odkryta w 2023 r. w Otyniu, kamienna płyta nagrobna z połowy XVI stulecia. Jest poświęcona zmarłemu przedwcześnie dziecku.

Otwarcie wystawy „Dziedzictwo kulturowe renesansu w powiecie nowosolskim” już w najbliższy piątek 23 lutego w nowosolskim muzeum. Początek o godz. 17.00 w pawilonie przyrodniczym. Będzie można ją obejrzeć do połowy maja.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

Mateusz Pojnar
Latest posts by Mateusz Pojnar (see all)
FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mateusz Pojnar

Aktualności, sport

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content