Jak to było ze szpitalnym audytem?

W minionym tygodniu radni powiatowi pochylili się nad tematem audytu w nowosolskim szpitalu. Temat poruszono na piątkowej sesji, ale gorąco było także na posiedzeniu połączonych komisji we wtorek 22 lutego

Radni omawiali projekt uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w szpitalu.

Bogumiła Sadowa, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w starostwie, poinformowała, że z ustawy o rachunkowości wprost wynika, że wyboru firmy audytorskiej dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie jednostki, czyli w tym przypadku rada powiatu. Umowa z firmą jest zawierana na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Koszty ponosi badana jednostka, w tym przypadku szpital.

– Zgodnie z regulaminem zamówień publicznych starostwa zaproszono do złożenia ofert pięć podmiotów: Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe z Poznania, Poltax z Warszawy, Kancelaria Audytorska Grzegorza Golczak z Gorzowa Wielkopolskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Profit z Warszawy i Biuro Audytorskie Prowizja z Krakowa– wyjaśniła Sadowy. Do 1 lutego wpłynęły oferty od KPW Audytor z Łodzi i PTE Profit z Warszawy. Komisja ze starostwa oceniła oferty, pod uwagę wzięto doświadczenie (obie firmy zdobyły maksymalną liczbę punktów). Najkorzystniejszą propozycję złożyła firma z Warszawy – 33 tys. 948 zł. Ta sama, która przeprowadziła audyt w lecznicy w latach 2015-2015 i 2019-2020. I jak zapewniła naczelnik, główny księgowy szpitala nie miał do niej żadnych uwag. Dodajmy, że firma z Łodzi chciała wykonać audyt za 62 tys. 115 zł.

Dociekliwi radni

Radny Grzegorz Zwarycz nie miał pytań o audyt. Zainteresował się natomiast Biuletynem Informacji Publicznej, gdzie widniała informacja o kolejnej kontroli w szpitalu. Nie rozumiał czy chodzi o tę samą, czy też o inną kontrolę. Z wyjaśnieniami pospieszyła Sylwia Wojtasik, członkini zarządu. – To inna kontrola, która trwa już w szpitalu od kilku tygodni. Złożyliśmy zamówienie na profesjonalny audyt, aby sprawdzić kondycję finansową całości szpitala. Biegły rewident z kolei na zamówienie powiatu sprawdzi, czy zapisy księgowe są zgodne z ustawą o rachunkowości i czy jest to zrobione rzetelnie.

Oliwy do ognia dolał radny Mariusza Stokłosa (KO), dociekał, czy to prawda, że pierwszy audyt został przeprowadzony pod nieobecność dyrektor, która była na zwolnieniu lekarskim.

Wojtasik odpowiedziała, że zarząd powiatu poinformował szpital o zamiarze przeprowadzenia audytu jeszcze przed podpisaniem umowy z firmą. Dyrektor szpitala miała mieć zwolnienie do połowy stycznia a od 17 stycznia, powinna być w pracy. Tak też wystartowała kontrola. – Kiedy audyt zostanie zakończony? – dociekał Stokłosa. – Audyt miał być przeprowadzony do 20 lutego, ale firma poprosiła o wydłużenie terminu do 20 marca – odpowiedziała Sylwia Wojtasik.

Starosta: chcemy trzymać rękę na pulsie

Przemysław Ficner, niezadowolony z tych wyjaśnień, zapytał, czy dyrektor była w pracy w momencie, kiedy audytor pojawił się w szpitalu.

Starosta Iwona Brzozowska wyjaśniała: – Pani dyrektor przedłużyła swoje zwolnienie i dlatego rozpoczęła się kontrola pod jej nieobecność. Nie zgłaszała nam jednak tego, że będzie dłużej przebywać na zwolnieniu lekarskim choć ma taki obowiązek.

Pytana przez „TK” starosta zaznaczyła stanowczo, że organ tworzący ma obowiązek czuwać nad sytuacją finansową szpitala. Tym bardziej teraz, gdy szpital wziął dwa bardzo duże kredyty: jeden na budowę bloku operacyjnego (ponad 20 mln zł), do tego blisko 9 mln zł odsetek, oraz pożyczkę na budowę kotłowni. Za 2019 rok szpital w Nowej Soli miał stratę finansową i został wdrożony program naprawczy. Minione dwa lata ze względu na COVID nie są do końca miarodajne. – Dlatego specjaliści zajmujący się kontrolami finansowymi w placówkach służby zdrowia przeprowadzą dokładną analizę kondycji finansowej szpitala w kontekście choćby zaciągniętych kredytów i płynności finansowej – wyjaśnia Brzozowska. – Powiat nowosolski ma bardzo złe wspomnienia ze spłatą zadłużenia szpitala wschowskiego i w przypadku szpitala w Nowej Soli trzyma rękę na pulsie. Dlatego bardzo dziwi mnie zdumienie radnych wdrożonym audytem – komentuje starosta Brzozowska.

(kr)

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content