Nasz PCK odwiedzili goście z Australii i Islandii

W ubiegłym tygodniu Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli gościł delegację z zagranicy

Przedstawiciele Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca z Australii i Islandii odwiedzili nowosolski oddział PCK. Motywem przewodnim spotkania była sytuacja sąsiadującej z Polską Ukrainy i pomocy udzielanej Ukraińcom przez Polaków.

– Zagranicznych gości interesowało w jaki sposób nowosolski oddział udziela pomocy uchodźcom – informuje Grażyna Krzyśko, szefowa nowosolskiego oddziału PCK.

Delegatki przyglądały się organizowanym w świetlicy PCK integracyjnym zajęciom dla dzieci. Jedna z odwiedzających, będąca też dziennikarką, przeprowadzała wywiad z rodzicami dzieci biorących udział w proponowanych przez oddział zajęciach, a także z zaangażowanymi w pomoc wolontariuszami. Pytania miały na celu ocenić zakres i skuteczność podejmowanych przez miejscowy oddział PCK działań pomocowych i wspierających, np.: czy zauważalny jest pozytywny materialny i emocjonalny efekt pomocy. Celem była też ocena podejścia pracowników PCK do uchodźców oraz ich bezstronności w udzielaniu pomocy. Bo i czemu innemu miałoby służyć pytanie zaangażowanego wolontariusza, czy na podobną pomoc mogłyby liczyć dzieci z Rosji? I tu odpowiedź, że dzieci są dziećmi, bez względu na to, skąd przyjechały lub uciekły, i że to nie one są winne wojnom, ani sytuacji politycznej czy gospodarczej w krajach swojego pochodzenia, wydawała się być jedyną słuszną odpowiedzią zgodną z zasadami przyjętymi przez obie siostrzane instytucje.

Po wizycie w nowosolskiej siedzibie PCK przy Kasprowicza, zagraniczni goście w uniformach z plakietkami czerwonego krzyża i czerwonego księżyca odwiedzili także zlokalizowany w Nowej Soli punkt pomocy humanitarnej PCK.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content