Powiat z budżetem na 2023 rok

– Budżet jest trudny, ale przy stałym monitorowaniu dochodów i wydatków możliwy do wykonania – mówiła przed głosowaniem starosta Iwona Brzozowska. Za uchwałą budżetową zagłosowało 11 radnych. Czterech było przeciw, a szóstka wstrzymała się od głosu

Projekt budżetu na 2023 rok przedstawił Emil Chwiałkowski, skarbik powiatu. Na wstępie mówił o planie dochodów, który został ustalony na poziomie ponad 163 mln zł.  – Został oszacowany w oparciu o wstępne kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań własnych powiatu, dotacji i pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego – mówił Chwiałkowski.

Mniejsze wpływy podatkowe

Przedstawił także prognozowane wydatki, która mają zamknąć się w kwocie ok. 171,5 mln zł. To powoduje, że deficyt budżetowy wyniesie nieco ponad 8 mln zł. – Tak zaprojektowany budżet na rok 2023 zapewnia wykonanie wszystkich zadań bieżących powiatu – powiedział skarbnik.

Starosta rekomendując uchwałę budżetową zwróciła uwagę na uwarunkowania makroekonomiczne. – Gdyby sytuacja samorządów była stabilna, moglibyście ten budżet oceniać jako zachowawczy, ale dziś musimy na  niego patrzeć zupełnie inaczej – stwierdziła starosta. Dodała, że oprócz niekorzystnej koniunktury gospodarczej czynnikiem wpływającym na dochodowość powiatu są zmiany legislacyjne. – Wprowadzone zmiany systemu podatkowego od osób fizycznych spowodowały zmniejszenie wydajności udziałów w PIT, które dla powiatu stanowią główne źródło dochodu. Wspomnę jedynie, że w roku przyszłym w stosunku do  bieżącego,  zmniejsza się łączna kwota  naszego wpływu z udziału w podatku PIT i CIT o prawie 800 tys. zł – podkreśliła Brzozowska.

Zewnętrzne wsparcie

Starosta mówiąc o przyszłorocznych inwestycjach zwróciła uwagę, że tu źródłem finansowania będą przede wszystkim rządowe środki zewnętrzne wsparte relatywnie niewielkim wkładem własnym. Podkreśliła również, że prawie wszystkie zadania są realizowane w partnerstwach z innymi samorządami. – Mimo że planowane inwestycje obejmują wszystkie gminy naszego powiatu, to każdy z radnych siedzących na sali czyta ten budżet po swojemu. Brak zapisów dotyczących realizacji inwestycji, o które zawnioskował, postrzegany jest przez wielu jako słabość. Ale dziś, w dobie ogromnego kryzysu makroekonomicznego, musimy skupić się przede wszystkim na sprawnej realizacji zadań, do których nasza jednostka  została powołana – powiedziała przed głosowaniem Brzozowska.

Na koniec swojego wystąpienia zwróciła także uwagę na zaplanowane w przyszłorocznym budżecie podwyżki płac pracowników starostwa. Regulacja płacy minimalnej pogłębi stale rosnący rozdźwięk płacowy pomiędzy pracownikami budżetowymi a sektorem prywatnym. Dlatego starosta zwróciła uwagę, że brak  ruchów płacowych może poskutkować odpływem fachowej kadry urzędniczej do sektora pozabudżetowego. – Jako pracodawcy chcący zatrzymać dobrze wyszkolonych fachowców musimy reagować – powiedziała starosta. Projekt budżetu, który zarekomendowała, przewidywał wzrost płac o 7,8 procent.

„Filarem powiatu są ludzie”

W tym kontekście głos zabrał Jarosław Suski, przewodniczący rady powiatu. Zwrócił uwagę na specyfikę zadań powiatu, czyli opiekę społeczną czy edukację. – Filarem tych działań są ludzie, pracownicy. Wiele mówimy o inwestycjach, które będą realizowane lub nie. Potraktujmy to podwyższenie wynagrodzeń, choć niesatysfakcjonujące, jako niezwykle ważną inwestycję w funkcjonowanie powiatu, realizację podstawowych zadań – powiedział przewodniczący, który poprosił radnych o pewną refleksję. – Wyobraźmy sobie sytuację, w której zabraknie doświadczonych i kompetentnych pracowników, którzy podejmują setki decyzji administracyjnych. Proszę spojrzeć na powiat również z takiej perspektywy, przez pryzmat ich pracy, a nie tylko niezwykle ważnych potrzeb poszczególnych gmin – zaapelował Suski.

Mimo długiej dyskusji ostatecznie radni 11 głosami przyjęli projekt budżetu na przyszły rok. Przeciw było czterech radnych, a sześciu wstrzymało się od głosu.

*

Inwestycje budżetu na 2023 rok

Gmina Otyń:
– budowa ścieżki rowerowej Otyń – Niedoradz – Zielona Góra.
– budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowo budowanej obwodnicy Konradowa.
Gmina Bytom Odrzański:
– rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od m. Królikowice do Bytomia Odrzańskiego.
– budowa ścieżki rowerowej relacji Nowa Sól – Bytom Odrzański – projekt planowany do realizacji w latach 2023 2024, wsparty z programu Polski Ład.
Gmina Nowe Miasteczko:
– scalanie gruntów wsi Konin – Szyba, Popęszyce.
Gmina Siedlisko:
– dokumentacja projektowa budowy ścieżki rowerowej Nowa Sól – Siedlisko.
Gmina Kolsko:
– rozbudowa drogi powiatowej nr 1022F Tatarki – Uście wraz z budową mostu – zadanie wsparte w roku 2022 z programu Polski Ład.
Gmina Kożuchów:
– dokumentacja rozbudowy drogi powiatowej nr 1053F w Broniszowie.
Nowa Sól:
– remont ul. Staszica w Nowej Soli – wniosek złożony w tym roku do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Mariusz Pojnar

Aktualności, kronika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content