Usuń trujący azbest!

Do 30 marca zainteresowani mieszkańcy mogą składać wnioski o usunięcie pokryć dachowych z eternitu ujętych w inwentaryzacji materiałów azbestowych sporządzonej dla gminy Nowa Sól – Miasto

Wnioski będą rozpatrywane pod względem merytorycznym i formalnym, dlatego ważne jest to, aby złożony dokument był kompletny.

Gmina pokryje koszty demontażu pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest, transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania oraz  unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy.

Co ważne, zakup i montaż nowych materiałów budowlanych,  np. pokryć dachowych, leży w gestii właściciela nieruchomości.

Azbest to minerał odporny na działanie mrozu, wysokich temperatur, substancji żrących, wytrzymały na rozciąganie i zgniatanie. Przez ponad 100 lat był wykorzystywany do produkcji bardzo wielu materiałów azbestowo-cementowych.

Dlaczego trzeba usunąć azbest?

Obecnie zaliczany jest do jednych z najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. – Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami, docierają one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach – tłumaczy Joanna Kaproń z komórki monitorowania środowiska w urzędzie miejskim. I dodaje: – Im więcej jest włókien azbestu w powietrzu, którym się oddycha, tym większe ryzyko zachorowania na choroby, które może on wywołać. Włókna azbestu mogą przedostawać się do powietrza w następstwie: korozji płyt azbestowo-cementowych, uszkodzeń mechanicznych związanych z rozbiórką obiektów i demontażem materiałów zawierających azbest (łamanie, rozbijanie, kruszenie). Oprócz pokryć dachowych mogą to być izolacje, ścianki ogniotrwałe oraz części instalacji elektrycznych i ciepłowniczych.

Szkodliwość włókien azbestowych zależy od ich średnicy i długości. Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych, skąd są usuwane przez rzęski. Włókna bardzo drobne usuwane są przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie – przenikają one do płuc, wbijają się w nie i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują następujące schorzenia: pylicę azbestową, raka płuc, oskrzeli, jajników, nerek, krtani, międzybłoniaka opłucnej albo otrzewnej.

Produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest są w Polsce zakazane od września 1998 roku.

Jak uchronić się przed szkodliwym działaniem azbestu?

Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jednak te wyroby azbestowe, które zostały zakwalifikowane do wymiany, trzeba natychmiast usunąć. Wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte do 2032 roku.

Gdzie w budynku może być azbest?

W Polsce azbest najczęściej wykorzystywano do produkcji: pokryć dachów: eternit i papa dachowa, płyt elewacyjnych, płyt balkonowych, drobnych urządzeń w gospodarstwach domowych: żelazka, płytki kuchenne, piece akumulacyjne, rur do instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, przewodów wentylacyjnych, przewodów kominowych.

Nie usuwaj azbestu samodzielnie!

Jeśli musisz usunąć wyroby azbestowe ze swojego gospodarstwa, nieruchomości, obiektu, pamiętaj, że może tego dokonać specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników!
Tylko taka firma może prawidłowo usunąć azbest nie narażając na niebezpieczeństwo Ciebie, Twoich bliskich i podopiecznych oraz sąsiadów.

Urząd miejski przypomina też, że:

*właściciel każdego gospodarstwa, nieruchomości, obiektu ma obowiązek skontrolować, czy na jego terenie znajdują się wyroby azbestowe oraz dokonać oceny ich stanu technicznego. Wyroby zawierające azbest, zakwalifikowane do wymiany, musza być usunięte, natomiast wyroby nieuszkodzone mogą być bezpiecznie użytkowane do momentu kolejnej kontroli.

*informację o rodzaju, ilości i miejscach wykorzystywania wyrobów azbestowych, czasie i sposobie ich usuwania oraz czasie i sposobie zastąpienia ich wyrobami nieszkodliwymi przekazuje się odpowiednio: osoby fizyczne – wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, pozostałe podmioty (w tym placówki oświatowe) – marszałkowi województwa co roku do 31 stycznia.

Nowa Sól azbest usuwa już od 2015 roku. Łącznie w latach 2015-2023 przekazano do unieszkodliwienia 245 ton odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Część środków na ten cel gmina pozyskuje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W latach 2015-2023 kwota łącznego otrzymanego dofinansowania wyniosła około 107 tys. 139 zł.

Wszelkie informacje na temat usuwania wyrobów zawierających azbest, w tym informacje                                o profesjonalnych firmach oraz składowiskach odpadów azbestowych, uzyskasz w komórce monitorowania środowiska urzędu miejskiego (pok. 20), tel. 68 452 60 00.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej nowosolskiego urzędu. Wnioski można też złożyć na adres: urząd miejski Nowa Sól, ul. M.J. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól.

Rafał Krzymiński

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content