Radni Nowej Sol po raz ostatni obradowali w starym składzie

Nigdy na tej sali nie było kłótni politycznych, nie poruszaliśmy spraw światopoglądowych. Zajmowaliśmy się sprawami samorządu – mówił do swoich koleżanek i kolegów radnych przewodniczący Andrzej Petreczko podczas ostatniej w tej kadencji sesji nowosolskiej rady miejskiej

Ostatnia sesja rady miasta, która odbyła się w czwartek 28 marca, miała uroczysty charakter. Radni obradowali po raz ostatni w tym składzie. Mijającą ósmą kadencję Rady Miejskiej w Nowej Soli podsumował jej przewodniczący Andrzej Petreczko. – Tak to już bywa w życiu, coś się zaczyna i coś się kończy. Nasza ósma kadencja rozpoczęła się 22 listopada 2018 r., kiedy złożyliśmy ślubowanie. W tej kadencji obradowaliśmy na 83. sesjach, odbyło się 226 posiedzeń komisji, włącznie z komisjami wspólnymi. Przyjęliśmy sześć budżetów miasta, łącznie z tegorocznym. Wartość samych inwestycji wyniosła 259 mln zł (pięć budżetów), do tego trzeba doliczyć kolejne 62 mln zł zapisane w tegorocznym budżecie Nowej Soli. Razem podjęliśmy 720 uchwał – szczegółowo wyliczał Petreczko.

Każdy ma udział w rozwoju miasta”

I dodał: – Chcę wam wszystkim bez wyjątku podziękować za merytoryczną pracę na rzecz miasta, za wasze zaangażowanie. Owszem, bywało czasem nerwowo, ale tak wygląda normalna praca w radzie. Najważniejsze jednak jest to, że zawsze potrafiliśmy w spokoju zakończyć obrady i zrealizować cele. Każdy z radnych ma swój udział w rozwoju tego miasta i może być dumny ze swojej pracy. Ta robota została dobrze wykonana. Każdy z nas ma jakieś swoje poglądy polityczne, partyjne, potrafiliśmy jednak je zostawić za tymi drzwiami, za co chciałem wam bardzo serdecznie podziękować. Nigdy na tej sali nie było kłótni politycznych, nie poruszaliśmy spraw światopoglądowych. Zajmowaliśmy się sprawami samorządu. Dziękuję wam też za udział w spotkaniach z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami i klubami. Przede wszystkim dziękuję za udział w spotkaniach z mieszkańcami, w tej kadencji było ich sporo. Dziękuję za udział w każdych uroczystościach patriotycznych i państwowych. Dziękuję za pracę przy organizacji Święta Solan, a przede wszystkim za udział w każdych korowodach. Dziękuję też za udział w wigiliach miejskich i pierwszym jarmarku wielkanocnym. Dziękuję za organizację mikołajków na oddziale dziecięcym szpitala i przekazanie darów dla Domu Dziecka w Kożuchowie. Dziękuję za udział w koncertach, zbiórkach i spontanicznych akcjach, mających jeden cel, pomóc drugiemu. Dziękuję za zaangażowanie w powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej. Młodzi obradowali na sesji w minionym tygodniu i prosili, aby wam podziękować za jednogłośne poparcie ich rady – przemawiał przewodniczący, któremu troszkę łamał się głos.

Minuta ciszy za zmarłych radnych

Andrzej Petreczko nie ukrywał, że to była trudna kadencja, naznaczona przez pandemię koronawirusa i wybuch wojny w Ukrainie. – Nowosolanie okazali wielkie serca uchodźcom z Ukrainy, szyli maseczki, zbierali dary i pieniądze. Radni też mieli w tych akcjach swój udział. Dziękuję za sumienne uczestnictwo w sesjach on-line, które przejdą do historii – mówił przewodniczący rady.

Radni na stojąco uczcili minutą ciszy pamięć radnych, którzy odeszli w minionej kadencji: Bronisława Malego i Kazimierza Ekierta. – Obaj mają swój wkład w rozwój tego miasta. Bronku, Kaziu, dziękujemy – mówił Petreczko.

Przewodniczący dziękował prezydentowi Milewskiemu. – Współpraca pomiędzy prezydentem, organem wykonawczym i radą miasta, organem kontrolującym i stanowiącym, układała się bardzo dobrze. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas, za pana udział we wszystkich komisjach. Każdy radny mógł na pana zawsze liczyć – podkreślał przewodniczący rady dziękując także najbliższym współpracownikom prezydenta, m.in. wiceprezydent Karinie Jarosz oraz Monice Krajewskiej z biura rady.

Jesteśmy wzorem dla innych

Prezydent Jacek Milewski wręczył radnym okolicznościowe dyplomy, dziękując im za pracę na rzecz miasta. – Chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za te wszystkie lata naszej współpracy. Zawsze ją sobie ceniłem, bo nawet jeśli mamy różne zdania, to zawsze wybieramy optymalne dla miasta rozwiązanie. Oczywiście, wszystko później weryfikuje życie. W zdecydowanej większości jednak, przez te ostatnie ponad 20 lat, wspólnie podejmowane decyzje przyniosły bardzo dobry efekt dla Nowej Soli i nowosolan. Obserwuję inne miasta, inne samorządy i często nie wiem, o co ci ludzie się tam spierają. My jesteśmy wzorem dla innych, to jedna z wielu naszych nowosolskich marek, potrafimy się spierać w odpowiednim czasie i odpowiednim miejscu. Sesje rady miejskiej w Nowej Soli przestały być teatrem, a stały się miejscem, gdzie podsumowuje się pracę. A radni pracują nie tylko na komisjach, ale i wśród mieszkańców. Nieprawdziwe są głosy o milczącej radzie – przekonywał prezydent. – Bo to nie sztuka dużo mówić, sztuką jest skuteczne działanie. Dziękuję wam za rozsądek. Mam nadzieję, że kolejna, dziewiąta kadencja rady wciąż będzie merytoryczna.

Dziękuję za piękne miasto

Radny Andrzej Sieciechowicz podzielił się z kolegami radnymi wspomnieniami z pobytu w Kotlinie Kłodzkiej. – Miałem okazję pozwiedzać m.in. Kłodzko i Bystrzycę. Tam nie ma przemysłu. Brakuje dobrej komunikacji miejskiej, ścieżek rowerowych i dobrych połączeń autobusowych. Widziałem tam brudne elewacje i odrapane tynki. W Nowej Soli tego nie ma, możemy być dumni z naszego miasta. Dziękuję prezydentowi i wszystkim odpowiedzialnym służbom za tak piękną Nową Sól – mówił Sieciechowicz.

Radni nie tylko „świętowali”, podjęli też kolejne uchwał, m.in. przyjęli sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli za 2023 r i z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2023 r. w gminie Nowa Sól-Miasto. Udzielili też pomoc finansową województwu lubuskiemu na sfinansowanie kosztów wypłaty odszkodowań za nieruchomości oraz na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Nowej Soli – Etap III”. Radni zgodzili się też na udzielenie dotacji na wykonanie prac restauratorskich w trzech kamienicach wpisanych do rejestru zabytków. Przeszła też uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowa Sól.

Rafał Krzymiński

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content