Miasto wspiera działkowców

Prezydent Jacek Milewski spotkał się z prezesami nowosolskich ogrodów działkowych, aby podsumować pierwszą edycję miejskiego programu, dzięki któremu ogrody dostały pieniądze na wybrane przez siebie inwestycje. W 2023 r. fundusz dla nich przeznaczony wzrośnie dwukrotnie – z 50 do 100 tysięcy złotych

W minionym roku do podziału między 11 miejskimi ogrodami działkowymi było 50 tysięcy złotych. Po pomoc finansową zgłosiło się osiem. Dotacje wyniosły od 4 do 9 tysięcy złotych. Zgłoszone wnioski ocenił specjalny zespół nadzorujący program. W skład komisji wchodzą: wiceprezydent, dwóch radnych rady miejskiej oraz dwóch przedstawicieli wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Jednorazowa kwota dotacji dla jednego ogrodu nie może przekroczyć 90 proc. wartości poniesionych kosztów, w kwocie nie większej niż 10 tysięcy złotych. Jeśli jakaś inwestycja jest droższa, prezesi działek dokładają do niej ze składek członkowskich od działkowców.

Działkowcy proszą o więcej

– Pierwsza edycja naszego programu wspierającego nowosolskie rodzinne ogrody działkowe cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem, dlatego go kontynuujemy – ocenia prezydent Jacek Milewski. –  W 2023 r. z 50 do 100 tys. zł zwiększamy kwotę dofinansowania dla ogrodów. Działkowcy postulują, żeby z miejskiego budżetu dołożyć jeszcze 10 tysięcy złotych i wtedy każdy z 11 ROD otrzymałby identyczne wsparcie. To dobra propozycja, ale sytuacja budżetowa jest trudna, dlatego nie mogę zagwarantować, że się do niej przychylimy – zaznacza prezydent.

Nabór do programu odbędzie się w czerwcu. Połowa roku to najlepszy okres na tę inicjatywę, bo ogrody działkowe są już po walnych zebraniach, podczas których ustalają między innymi priorytety inwestycyjne na dany rok. Zwykle działkowcy proszą o remonty świetlic ogrodowych, naprawę ogrodzenia lub dróg wewnętrznych czy instalację monitoringu.

W gronie przyjaciół…

Na spotkaniu z działkowcami oprócz prezydenta pojawili się Andrzej Petreczko, przewodniczący rady miejskiej oraz Beata Pietrzykowska i Marcin Słoński, szefostwo Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w nowosolskim magistracie. Podsumowano pierwszy rok działania w Nowej Soli funduszu dla działkowców. Prezesi przedstawili plany inwestycyjne i swoje oczekiwania co do wysokości funduszu.

Była też mowa o ważnym zadaniu dla działkowców. Planowana jest przebudowa dróg przy ogrodach położonych przy ul. Wodnej  (nie będzie to przebudowa ul. Wodnej).

– Bardzo dziękuję za merytoryczne spotkanie. Jak zawsze od wielu lat mojej samorządowej pracy czułem się wśród naszych działkowców jak w gronie serdecznych przyjaciół. Takie spotkania zdecydowanie ładują moje samorządowe akumulatory – kończy Jacek Milewski.

Przypomnijmy. Pieniądze pozyskane od miasta działkowcy mogą przeznaczyć wyłącznie na inwestycje w tzw. częściach wspólnych ogrodów. Nie ma mowy o np. remoncie altanek na działkach dzierżawionych od Polskiego Związku Działkowców. Przed uruchomieniem funduszu ogrodowego miasto skonsultowało się z Polskim Związkiem Działkowców w Zielonej Górze i jego prezesem Marianem Pasińskim.

Rafał Krzymiński

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content