Debatowali nowosolscy społecznicy

W sobotę 23 września odbyło się 5. Nowosolskie Forum Organizacji Pozarządowych. Rozmawiano między innymi o przyszłości miasta w kontekście spraw społecznych. Tym razem dużo do powiedzenia miała młodzież

Coroczne wydarzenie, jakim jest Nowosolskie Forum Organizacji Pozarządowych, już po raz piąty zgromadziło lokalne fundacje, stowarzyszenia oraz kluby sportowe, tworząc przestrzeń do wymiany myśli i doświadczeń. To inicjatywa nie tylko integrująca, ale także inspirująca do dalszej pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Postulaty młodzieży i seniorów

– Na piątym forum spotkało się około 80 osób, w większości reprezentujących organizacje działające w nowosolskim Centrum Aktywności Społecznej –  podsumowuje Elżbieta Zienkowicz z CAS w Nowej Soli. – Tematy, które zostały poruszone, nie były dziełem przypadku, bo wszystkie zostały zaproponowane przez organizacje podczas cyklicznych kolacji dla NGO. Wykład inauguracyjny wygłosiła doktor socjologii Anna Mielczarek-Żejmo, członkini zarządu Fundacji Partycypacja, która mówiła o wyzwaniach społecznych Nowej Soli w perspektywie 2027 r.

To bardzo ważne, bo obecnie w mieście jest realizowana strategia rozwiązywania problemów społecznych Nowej Soli. Pani doktor podsumowała tę strategię.

Z kolei Alicja Gawinek, prezeska Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, podkreślała, że istotna jest współpraca samorządu i organizacji pozarządowych w edukacji młodego pokolenia. – Wszystkim przecież chodzi o to, aby wyrośli na świadomych obywateli i budowali społeczeństwo obywatelskie – zaznacza Zienkowicz.

Jakie zagadnienia jeszcze pojawiły się na forum? – Młodzi ludzie po raz kolejny zwrócili uwagę, że nie mają w Nowej Soli miejsca dla siebie, w którym czuliby się swobodnie i bezpiecznie – spieszy z odpowiedzią. I dodaje: – Brakuje im organizacji wychodzących z ofertą dla młodzieży, ale i liderów z krwi i kości, potrafiących rozruszać najmłodszych nowosolan. Seniorzy zaapelowali o stworzenie kolejnych domów dziennego pobytu. Mówili, że w obecnym jest za mało miejsc. Brakuje też nowych organizacji, przygotowujących wolny czas osobom dojrzałym. Palmę pierwszeństwa w tej dziedzinie od lat dzierżą Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku i oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Seniorzy wskazywali, że mała aktywność ich grupy społecznej wynika z ubóstwa.

Dr Marta Trawińska skupiła się na tematyce zmian społecznych i innowacji, stawiając pytania, jak organizacje pozarządowe mogą przyczynić się do pozytywnych transformacji.

Hanna Achremowicz z Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej podkreśliła znaczenie edukacji w kontekście społecznym.

Wanda Świdzińska z Nowosolanki.pl podzieliła się swoim doświadczeniem w komunikacji społecznej i promowaniu działań społecznych.

Wspierają i kreują

Karina Jarosz, wiceprezydent Nowej Soli ds. społecznych, podziękowała za pomoc przy organizacji forum Adamowi Szulczewskiemu, członkowi zarządu Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w sesjach i prelekcjach, które dotyczyły kluczowych kwestii społecznych oraz roli organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu tych problemów.

– Organizacje pozarządowe. Coby było, gdyby ich nie było? Często to dzięki nim w naszym mieście dzieją się rzeczy niebywałe. Pomagają, wspierają, kreują, tworzą, dzielą się i zawsze chce im się chcieć. Ich działalność zasługuje na najwyższe uznanie. 5. Forum Organizacji Pozarządowych za nami. Dobra robota! – komentuje Andrzej Petreczko, przewodniczący nowosolskiej rady miejskiej.

Siła lokalnych inicjatyw

– Współpraca między sektorem pozarządowym a samorządami to klucz do rozwiązywania lokalnych problemów. 5. Nowosolskie Forum Organizacji Pozarządowych to była doskonała okazja do spotkania, wymiany doświadczeń i inspiracji dla wszystkich tych, którzy angażują się w działalność na rzecz społeczności lokalnej – mówi wiceprezydent Jarosz.

Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” realizowanego przez Nową Sól wspólnie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

– 5. Nowosolskie Forum Organizacji Pozarządowych to nie tylko wydarzenie, ale także manifestacja zaangażowania społecznego i chęci tworzenia lepszej przyszłości dla mieszkańców Nowej Soli i okolic. To także dowód na to, że siła lokalnych inicjatyw może zmieniać świat na lepsze – podsumowuje Ewa Batko, rzecznik prasowa urzędu miejskiego.

Rafał Krzymiński

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content