Praca dla cudzoziemca. Pośredniak pomoże pracodawcom, którzy chcą zatrudnić obcokrajowców

Rząd zapowiada też specustawę regulującą uproszczone zasady legalizacji pobytu Ukraińców w Polsce

Obecnie obcokrajowcy mogą podjąć pracę na podstawie oświadczenia  o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę sezonową. Oświadczenia składają pracodawcy, którzy spełniają kilka warunków. Po pierwsze, cudzoziemiec musi być obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Rosji, Mołdawii lub Ukrainy, a pracodawca mieć siedzibę ma terenie powiatu nowosolskiego. Prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec na podstawie oświadczenia,  nie dotyczą prac sezonowych np. w rolnictwie i ogrodnictwie, na które trzeba uzyskać zezwolenie. 29 stycznia zaszła zmiana w przepisach. Cudzoziemiec na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy może pracować 24 miesiące, jednak nie wynikało to z sytuacji panującej teraz na Ukrainie.

– Jeśli pracodawca ma problem z wypełnieniem dokumentów, pomożemy – mówi Anna Moszak–Żurawska, pośrednik pracy PUP w Nowej Soli.  – Mamy siedem dni roboczych na pozytywne rozpatrzenie wniosku, pod warunkiem, że nie ma w nim braków formalnych.  Pracodawcy nie mogą zatrudniać cudzoziemców na gorszych warunkach niż Polaków – podkreśla.

Na oświadczeniu pracodawca wypełnia następujące dane: imię i nazwisko cudzoziemca, informacje dotyczące stanowiska pracy, rodzaj świadczonej działalności gospodarczej i miejsce wykonywania pracy oraz rodzaj umowy, wymiar czasu pracy i wynagrodzenie, okres na jaki powierza się wykonanie pracy. Potrzebne jest też oświadczenie o niekaralności pracodawcy, kserokopia paszportu cudzoziemca oraz kserokopia dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Za rozpatrzenie oświadczenia i zezwolenia na pracę sezonową należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł i dołączyć dowód wpłaty do wniosku.

Dodajmy, że rząd zapowiada tzw. specustawę regulującą uproszczone zasady legalizacji pobytu Ukraińców w Polsce. Nowe przepisy są tworzone równolegle w Ministerstwie Finansów, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Edukacji oraz Rodziny i Polityki Społecznej.

Mają też określać możliwość uzyskania dostępu uchodźcom z Ukrainy w zakresie podjęcia pracy, pobytu cudzoziemca na terenie RP, opieki społecznej i socjalnej, edukacji dla ich dzieci, prawa do ubezpieczenia zdrowotnego.

(kr)

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content