Powiat ogłasza: Będzie remont „Ogólniaka”

Powiat nowosolski podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku LO w Nowej Soli. Ma być gotowa w połowie stycznia

Opracowaniem dokumentacji zajmie się firma MM Proj-Bud Marcin Młodziankiewicz.

W ramach podpisanej umowy mają zostać przygotowane m.in.: mapa do celów projektowych, koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy, kosztorys inwestorski, również specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wykonawca ma też pełnić nadzór autorski nad realizacją inwestycji. Przy tworzeniu dokumentacji firma ma wziąć pod uwagę konieczność zachowania projektów realizowanych w szkole, które są związane z doposażeniem i modernizacją pracowni lekcyjnych i termomodernizacją budynku placówki.

– Celem inwestycji w liceum jest poprawienie ogólnej funkcjonalności obiektu, dostosowanie budynku do osób ze szczególnymi potrzebami i zwiększenie ilości pomieszczeń sanitarnych dla uczniów i nauczycieli – tłumaczy wicestarosta Waldemar Wrześniak.

I podkreśla, że dokumentacja będzie opiniowana przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

E-WYDANIE TYGODNIKA KRĄG

FacebooktwittermailFacebooktwittermail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content